SKŁADKI 2018 – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Zbiórka składek w roku 2018 została zakończona.

Jak co roku rozpoczęliśmy nowy rok harcerski, a wraz z nim kolejny rozdział naszej wielkiej skautowej przygody. Działalnośc oraz rozwój naszej organizacji nie byłyby jednak możliwe bez składek uiszczanych przez naszych członków.

Zasady obliczania wysokości składek

System zniżkowy

 • skorzystanie ze zniżki jest dobrowolną opcją – jeśli nie stanowi to problemu powinniśmy zapłacić pełną składkę
 • osobie pełnoletniej nie przysługują zniżki i nie wlicza się ona w system zniżkowy. Zawsze płaci pełną kwotę
 • osobie niepełnoletniej, lecz wymagającej ubezpieczenia OC (Wędrownik/Przewodniczka), również nie przysługują zniżki i nie wlicza się ona w system zniżkowy. Zawsze płaci pełną kwotę
 • system zniżkowy można zastosować jedynie w obrębie jednej, najbliższej rodziny

Przewodniczki/Wędrownicy

 • każdy/a Wędrownik/Przewodnczka zobowiązany/a jest do zapłaty pełnej składki – 80zł
 • taka osoba nie jest również brana pod uwagę podczas określania przysługujących/dostępnych zniżek

Wilczki, Harcerze i Harcerki

 • pierwszy Wilczek/Harcerz w rodzinie płaci 80zł
 • drugi Wilczek/Harcerz/Harcerka w rodzinie może skorzystać ze zniżki i zapłacić 40zł, albo zapłacić pełną składkę
 • trzeci Wilczek/Harcerz/Harcerka w rodzinie może skorzystać ze zniżki i zapłacić 20zł, albo zapłacić pełną składkę
 • czwarty Wilczek/Harcerz/Harcerka w rodzinie może skorzystać ze zniżki i może nie płacić składki, albo zapłacić pełną składkę
 • każdy następny Wilczek/Harcerz/Harcerka w rodzinie może skorzystać ze zniżki i może nie płacić składki, albo zapłacić pełną składkę

Przykład obliczenia składki

Członkami stowarzyszenia jestem ja, moja córka (Przewodniczka) oraz moich dwóch synów (Harcerz oraz Wilczek). Chciałbym jednocześnie zapłacić za trójkę dzieci (Wilczków/Harcerzy/Harcerek) mojego znajomego.

 • rodzic jako osoba pełnoletnia płaci pełną składkę
 • córka-przewodniczka jako osoba, która potrzebuje OC, płaci pełną składkę bez względu na wiek
 • pierwszy z synów płaci pełną składkę
 • drugi z synów jest uprawniony do zniżki 40zł. Korzysta z niej i płaci 40zł, albo opłaca pełną składkę
 • pierwsze z dzieci znajomego płaci pełną składkę
 • drugie z dzieci znajomego jest uprawnione do zniżki 40zł. Korzysta z niej i płaci 40zł, albo opłaca pełną składkę
 • trzecie z dzieci znajomego jest uprawnione do zniżki 60zł. Korzysta z niej i płaci 20zł, albo opłaca pełną składkę