Wielkopostne rekolekcje kręgu Chrystusa Króla

25W dniach 2-4 marca b.r. w Henrykowie odbyły się wielkopostne rekolekcje kręgu Chrystusa Króla. Na to ważne wydarzenie zaprosiliśmy również naszych znajomych, przyjaciół, rodziców co ku naszej radości zaowocowało: spośród prawie 60 uczestników rekolekcji, 20 to osoby, które pojechały z nami po raz pierwszy.

„Jezus Chrystus – Bóg i mężczyzna” – taki temat przyświecał tegorocznym rekolekcjom, które prowadził dla nas duszpasterz naszego kręgu ks. Kacper Radzki. Aktualność i uniwersalność tematu sprawiły, że były one tak samo ważnym materiałem do przemyśleń i refleksji dla młodych wędrowników, HR-ów jak i starszych uczestników, od wielu lat mających już swoje własne rodziny (a tych na rekolekcjach nie brakowało). Przykład i wzór Jezusa jako mężczyzny to jak się okazało bardzo głęboki i wielowymiarowy temat i dzięki konferencjom ks. Kacpra mogliśmy się Panu Jezusowi jak również nam samym przyjrzeć a przecież o to właśnie w rekolekcjach chodzi. Był również czas na modlitwę indywidualną, na adorację, nabożeństwo pokutne, panel dyskusyjny i wiele innych. Nie bez znaczenia był też fakt, że byliśmy tam w doskonałym gronie. To zapewniło świetny klimat i zatrzymało wielu z nas w sobotni wieczór w reflektarzu na integracji.

Henryków jest miejscem, gdzie pierwszy rok studiów spędzają klerycy Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Nie zmarnowaliśmy tej okazji i mała delegacja Skautów Europy spotkała się z klerykami, aby przybliżyć idee naszego Ruchu. Dużą atrakcją był też struś, dwa dziki i stadko danieli zamknięte w swoich zagrodach na podwórzu 😉

Za rekolekcje dziękujemy ks. Kacprowi a także pozdrawiamy wszystkich uczestników, szczególnie liczną, 10-osobową ekipę ze Śląska. Rośnie tam nam pięknie i szybko konkurencja, ale… to dobrze. 6000!

Dodaj komentarz