Wielkie święto w 11. Szczepie Wrocławskim

W ubiegłą niedzielę 26. stycznia 11. Szczep Wrocławski został uznany.  Po liturgii w kościele św. Jana Apostoła na Zakrzowie odbył się apel, na którym szczepowy Michał Wiśniewski HR streścił dotychczasową historię jednostki, a hufcowy Jan Uryga HR odczytał list uznania oraz wręczył drużynowemu sztandar FSE. W trakcie uroczystości Karol z zastępu niedźwiedź złożył swoje przyrzeczenie, a Maciej Wajda HO został mianowany na przybocznego drużyny. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem w parafialnej świetlicy.

Zdjęcia: Ryszard Pydo