Wielka Cisza

W połowie Wielkiego Postu odbyły się rekolekcje czerwonej gałęzi Hufca Wrocławskiego. Od 1 do 3 kwietnia w Legnicy ok. 15 przewodniczek starało się lepiej poznać Pana Boga poprzez modlitwę wewnętrzną, która była tematem naszych rekolekcji. Za ich wygłoszenie bardzo dziękujemy Ojcu Bertoldowi.

Każdej z nas był potrzebny taki czas. Rekolekcje w ciszy. Tylko Pan Bóg i każda z nas. Brak pośpiechu, telefonów i innych zdobyczy techniki. Nareszcie spokój po miesiącach zajętych pracą, nauką, naszymi jednostkami i innymi sprawami. Przez cały ten czas towarzyszyła nam św. Teresa Wielka, do której czasem przyłączał się św. Jan od Krzyża. W czasie konferencji (i w czasie posiłków) poznawałyśmy główne przesłanie dzieł św. Teresy – Księgę Życia orazTwierdzę duchową. Większość z nas zdecydowało się przeczytać je w całości. Te trzy dni dostarczyły nam zapału i sił, aby zacząć wprowadzać w swoje życie zmiany, by lepiej poznać naszego Zbawiciela

Nie trwóż się, nie drżyj
Wśród życia dróg,
Tu wszystko mija,
Trwa tylko Bóg.

Cierpliwość przetrwa
Dni ziemskich znój,
Kto Boga posiadł
Ma szczęścia zdrój:
Bóg sam wystarcza.

Cierpliwość Zwycięża św. Teresa

Dodaj komentarz