Spotkanie formacyjne Kręgu św. Wojciecha

421 maja Krąg młodych spotkał się na plebanii kościoła Św. Maurycego dzięki uprzejmości ks. Grzegorza Tabaki.

Po modlitwie rozpoczynającej spotkanie odbyło się kolejne szkolenie prowadzone przez Pro Coach Group. Tym razem Adam Tkaczyński mówił o negocjacjach.

Później szef kręgu przedstawił plan na najbliższe tygodnie i rozpoczął dyskusje na temat odwagi w życiu wędrownika
Następnym punktem była służba do Mszy świętej w kościele pw. św. Wojciecha .

Po posileniu się duchowym podczas Eucharystii i cielesnym w pobliskiej restauracji Krąg ponownie udał się na plebanię, żeby razem z Witoldem Świątkowskim przećwiczyć pieśni, które będą śpiewane podczas Mszy świętej na spotkaniu skautów z całej Europy w Madrycie.

Po śpiewaniu spotkanie zakończyło się modlitwą.

Szkolenie podczas spotkania odbyło się dzięki dotacji z Gminy Wrocław w ramach projektu „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji”.

Michał Kotkowski

Dodaj komentarz