Rozpoczęcie roku harcerskiego – 2. Hufiec Wrocławski

Sobotni poranek, 2 września, rozpoczął się od obrzędu Fiat Bożenki. Zgodnie z przyjętą dewizą „Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca” (Ps 37,4), wszystko odbyło się w klimacie prawdziwej radości. Wiele przewodniczek miało okazję podziękować Bożence za jej uśmiech i wsparcie, przypomnieć wspólnie przeżyte chwile i przyczepić do tablicy zdjęcie jej autorstwa.

Następnie wilczki, harcerki, przewodniczki, rodzice i inne osoby związane z 2. Hufcem Wrocławskim uczestniczyły we Mszy Św. w kościele pw. św. Faustyny, której przewodniczył ks. Mariusz Sobkowiak. Kazanie wygłosił ks. Jan Adamarczuk, przypominając, że w centrum naszej formacji skautowej jest Pan Bóg, a szczególnym czasem odkrywania Pana Boga jest dla nas obóz. Opowiedział, że podczas wakacji poprosił znajomego księdza, żeby odprawił za niego Mszę dla jednej z wrocławskich gromad. Podzielił się z nami treścią smsa, którego później od niego dostał: „Te wilczki to wielki skarb”. Przekazał nam, że warto zacząć ten nowy rok harcerski z myślą, że Pan Bóg powołuje nas do pięknej służby. Podkreślił też, że każdy z nas jest dla Niego prawdziwym skarbem.

Po Mszy udaliśmy się wspólnie na wały nad Odrą, gdzie odbył się apel hufca. Szczególnym momentem było mianowanie nowej hufcowej, Doroty Wieliczko, i podziękowania dla dotychczasowej hufcowej, Natalii Broniszewskiej. Ważnym gościem podczas tego apelu była Naczelniczka, Magda Gzik, która przyjechała do nas specjalnie z Warszawy.

 

Agata Wartalska, akela 10. Gromady Wrocławskiej

fot. Bożena Żak HR

Dodaj komentarz