Rekolekcje dla mężczyzn 17-99lat

26Mam być twardy, czy miękki?
Jaka jest moja rola w Rodzinie, w Kościele, w świecie?

Jezus Chrystus – Bog i mężczyzna!
Jakim jest Bogiem?
Jakim człowiekiem?
Jakim mężczyzną?
Mam być twardy, czy miękki?
Jaka jest moja rola w Rodzinie, w Kościele, w świecie?
Te i inne pytania stają przed nami na początku Wielkiego Postu 2012.
Kto daje odpowiedź?
Może właśnie ks. Kacper Radzki w Henrykowie poruszy Twoje męskie serce i nakłoni je do Bożego Prawa w Twoim życiu?
Pojedź z nami, przeżyj to sam!

Rekolekcje dla mężczyzna 17 – 99 lat (2-4 marca 2012)
Zgłoszenia i pytania:
pawel.lochynski@skauci-europy.pl

Ps 1,1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców,
Ps 40,5 Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa.
Ps 94,12 Szczęśliwy mąż, którego Ty wychowujesz, o Panie, i prawem Twoim pouczasz,
Ps 112,1 Alleluja. Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.
Prz 3,13 Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył rozwagi:
Prz 11,19 Mąż prawy zmierza do życia, kto zaś goni za grzechem – do śmierci.
Prz 28,14 Szczęśliwy mąż, gdy stale trwa w bojaźni; kto serce zatwardza – wpadnie w nieszczęście.

Dodaj komentarz