Pożegnanie śp. Prezydenta II RP na Uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego

122 listopada 2012 roku to dzień, który mocnym akcentem zapisał się na kartach historii dolnośląskiego skautingu. Tego dnia w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego Skauci Europy uczestniczyli w uroczystościach żałobnych ostatniego Prezydenta II RP na Uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego.

Przez godzinę żegnali i modlili się nad Jego trumną. Modlitwie przewodniczył JE Henryk kardynał Gulbinowicz, byli obecni również: minister Bogdan Zdrojewski, wojewoda dolnośląski Aleksander Marek, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, oraz wielu innych znanych osobistości. Po odprawieniu brewiarzowego oficjum za zmarłych, Skauci Europy oddali osobisty hołd p. Prezydentowi, co zakończyło przedpołudniowe uroczystości. O godz. 17:00 rozpoczęła się msza święta żałobna, której przewodniczył metropolita wrocławski arcybiskup Marian Gołębiewski.

Świętej Pamięci Ryszard Kaczorowski niewątpliwie dał świadectwo wielkiej miłości do Ojczyzny. Już od najmłodszych lat rozwijał i pielęgnował w sobie to uczucie należąc do harcerstwa w rodzinnym Białymstoku. Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną tworzył struktury terenowe Szarych Szeregów. W czasie wojny, w latach 1940-1942, był więziony w Mińsku oraz w obozie pracy na Kołymie. Później walczył m.in. w bitwie o Monte Cassino. Ostatecznie trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie pozostawał na emigracji w czasie, gdy Polska padła ofiarą komunizmu, mimo to nie ustawał w służbie Ojczyźnie działając w emigracyjnych strukturach harcerskich, m.in. jako naczelnik harcerzy, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na uchodźctwie, komendant reprezentacji polskiej na Jamboree w 1957 i innych zlotach, a także będąc ministrem emigracyjnego rządu.wski – Harcmistrz Rzeczypospolitej „Niech wspa­niałe świadec­twa miłości Oj­czyz­ny, be­zin­te­resow­ności i he­roiz­mu, ja­kich ma­my wiele w naszej his­to­rii, będą wyz­wa­niem do zbioro­wego poświęce­nia wiel­kim na­rodo­wym celom.”

Jan Paweł II
Podtrzymując ideę Polski suwerennej, wolnej od komunizmu, objął w 1989 roku urząd Prezydenta RP na uchodźctwie, z nieugiętą nadzieją czekając na odzyskanie niepodległości. Upragniona chwila nadeszła, gdy 22 grudnia 1990 roku Prezydent Kaczorowski przekazał Lechowi Wałęsie przedwojenne insygnia władzy państwowej (m.in. Order Orła Białego i Order Odrodzenia Polski), symbolicznie uznając tym samym suwerenność ówczesnych władz III RP.

Za oddanie i zasługi został mu nadany w 2009 roku tytuł Harcmistrza Rzeczypospolitej.
Ryszard Kaczorowski zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, lecąc oddać hołd polskim patriotom, którzy oddali swe życie za Polskę w Katyniu.

Marcin Uciechowski HO, Piotr Małolepszy

Dodaj komentarz