Pielgrzymka z okazji Dnia Modlitw za FSE

W sobotę 19 marca Skauci Europy z obu wrocławskich hufców pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Języka Polskiego w Henrykowie, by jak co roku zawierzyć Maryi cały Ruch Skautowy. Hasłem, które przyświecało temu dniu, były słowa: „Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia”.

Pielgrzymka z okazji Dnia Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego to wydarzenie, w którym uczestniczą nie tylko Skauci, lecz także ich rodziny, przyjaciele i duszpasterze. Sześć autokarów wyruszyło wczesnym rankiem z Wrocławia w kierunku wzgórz Strzelińskich, by dotrzeć na początek tras pielgrzymkowych. W Bożnowicach swoje pielgrzymowanie rozpoczęły gromady wilczków, a spod Gromnika, dłuższą trasą, wędrowały drużyny harcerek i harcerzy. W drodze był czas na modlitwę różańcową, śpiew, wspólne rozważanie Słowa Bożego, a także krótki posiłek na łonie natury, która powoli budzi się z zimowego snu.

Po dotarciu do Henrykowa, wchodząc sanktuarium w uroczystej procesji, wszyscy uczestnicy pielgrzymki złożyli swoje intencje u stóp Matki Bożej, a szefowie jednostek ofiarowali jej także białe róże jako symbol podziękowania za dotychczasową opiekę. Po Eucharystii, w czasie której harcerki i harcerze sprawowali służbę ołtarza, a także prowadzili śpiew, został odczytany Akt Zawierzenia Maryi Ruchu Skautowego. Następnie był czas na chwilę oddechu i odpoczynek, a po obiedzie jednostki miały swoje zajęcia w grupach, a rodzice zostali zaproszeni na przygotowaną dla nich konferencję o wychowaniu. Pielgrzymka zakończyła się uroczystym apelem i okrzykiem Federacji „Ad Mariam Europa!” (Europo, do Maryi!).

IS_IMG_4274

Co najbardziej podobało się w tegorocznej pielgrzymce?

Wilczek z 2 Gromady Wrocławskiej św. Klary powiedział: „W sanktuarium było bardzo zimno i zmarzliśmy, ale w lesie jest już prawie wiosna i spotkaliśmy sarnę. To była wielka przygoda. Dobrze jest modlić się za siebie nawzajem, dlatego cieszę się, że oprócz innych wilczków z mojej gromady był z nami mój tato i młodszy brat”.

Harcerki cieszą się, że pogoda dopisała, bo dzięki temu wędrowanie było bardzo przyjemne. „Co roku jest nas coraz więcej, więc widać, że skauting we Wrocławiu się rozwija. Podobały nam się także gry na placu przed sanktuarium, bo można było pobyć ze sobą” – mówi jedna z harcerek.

Hufcowy 1. Hufca Wrocławskiego, Marcin Kuczaj HR podsumowuje: „Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja dla rodziców, podczas której Pan Andrzej Ładyżyński – w barwny i humorystyczny sposób – podzielił się swoimi refleksjami i doświadczeniami na temat miłości i wychowania, jako dwóch nieodłącznych celów rodzicielstwa. W ten sposób program dla wilczków, harcerek i harcerzy został dopełniony przez element przygotowany specjalnie dla rodziców”.

Hufcowa 2. Hufca Wrocławskiego, Natalia Broniszewska HR dodaje: „Liczymy na to, ze za rok będzie nas jeszcze więcej. W szczególności ważna jest dla nas pomoc duszpasterzy i obecność rodziców, gdyż bez ich wsparcia jednostki nie mogą się dobrze rozwijać. Bardzo dziękuję za zaangażowanie szefów, którzy włożyli wiele wysiłku w to, aby nasza wspólna pielgrzymka udała się tak wspaniale. Zapraszamy za rok na pielgrzymi szlak”.

 

IS_IMG_4217 IS_IMG_4334

Anna Chałupa, Anna Mazurek

fot. Lidia i Jakub Matejuk

Dodaj komentarz