Ogólnopolskie Spotkanie Hufcowych nurtu żeńskiego we Wrocławiu

W sobotę, 3 lutego 2018r. we Wrocławiu miały miejsce ogólnopolskie warsztaty dla hufcowych nurtu żeńskiego. Spotkanie odbyło się w DA Maciejówka przy pl. Nankiera i rozpoczęło się wspólną Eucharystią u o.o. Dominikanów. We wrocławskim spotkaniu wzięło udział 15 przewodniczek z różnych miast, m.in. z Warszawy, Lublina, Wrocławia, Puław, Chełma, Radomia, Gryfowa Śląskiego. Celem warsztatów było omówienie zadań i kompetencji hufcowej, głównie przez wymianę doświadczeń między hufcowymi pełniącymi od wielu lat swoją służbę z tymi, które w tym roku harcerskim rozpoczęły swoją misję. Warsztaty prowadziła Dorota Herdzik HR – hufcowa Hufca Gryfowskiego, a wśród prelegentek były także Joanna Laskowska HR – hufcowa Hufca Warszawskiego, Jagoda Koszko HR – hufcowa Hufca Lubelskiego i Magdalena Gzik HR – Naczelniczka Harcerek. Część uczestniczek zdecydowała się także na udział w wieczornej zabawie na tegorocznym Balu Skautów.

 

 

Dodaj komentarz