Kurs dla Szczepowych

25 stycznia Roku Pańskiego 2014, mroźnego sobotniego poranka rozpoczął się “Kurs dla Szczepowych”. Rzecz była o tyle niezwykła, że prowadzony był przez Drużynowego, Szczepowego, Naczelnika Skautów Europy w Polsce oraz Komisarza Federalnego w jednej osobie, a także Hufcową Warszawską, która może również poszczycić się obfitą wiedzą dotyczącą metodyki skautowej. Tak bogaty bagaż doświadczeń tych osób jednoznacznie wskazywał na wysoki poziom merytoryczny tego spotkania.

Maria i Zbyszek Minda, bo o nich mowa, w ostatnim czasie zajmują się w szczególności promowaniem Skautów w całej Polsce i z tej okazji zawitali również do Wrocławia. Spotkanie rozpoczęli od najważniejszych zagadnień skautowych dotyczących sensu pracy szczepu i obszaru jego działań. Cały kurs został uwieńczony warsztatem bazującym na doświadczeniach szczepowych dolno- i górnośląskich.

Dodaj komentarz