Ku wolności wyswobodził nas Chrystus – Rekolekcje Przewodniczek – Bardo 2014

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus – te słowa św. Pawła z listu do Galatów przyświecały przewodniczkom podczas tegorocznych rekolekcji wielkopostnych w Bardzie Śląskim.

Bardo, miasto cudów, położone na szlaku cystersów, nazywane złotymi wrotami Ziemi Kłodzkiej, to malownicza miejscowość nad Nysą Kłodzką w dolinie Gór Bardzkich. Największym skarbem Barda jest drewniana figurka Matki Bożej. Znajduje się ona na głównym ołtarzu w Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej przy klasztorze Ojców Redemptorystów. Do tego właśnie klasztoru, w piątek 7 marca, przyjechały przewodniczki, by wraz z początkiem Wielkiego Postu przeżyć rekolekcje.
Rekolekcje były prowadzone przez o. Piotra Bęzę CMF. W piątek rozpoczęłyśmy Mszą Św., a tematem rozważań była tajemnica krzyża i wolność, którą otrzymali ludzie wraz z męką i śmiercią Jezusa. Następnie późnym wieczorem udałyśmy się na Drogę Krzyżową. Barokowe kapliczki ze stacjami umieszczone są na zboczu Góry Kalwarii. Niosąc zapalone pochodnie i świece, wędrowałyśmy i rozmyślały o Męce Pańskiej. Po drodze mijałyśmy taras widokowy, na którym stoi ogromy krzyż królujący nad Bardem i z którego roztacza się widok na piękną panoramę miasta.
Tematem następnego dnia była droga do wyzwolenia. Podczas konferencji i osobistych rozważań, zastanawiałyśmy się nad miłością do Boga, siebie i bliźniego w kontekście wolności, a także nad zniewoleniami jakie mamy w życiu. Bóg nie zesłał nam praw i przykazań, by nas zniewolić i ograniczać, ale by nas uchronić od złego. Dzięki tym zasadom, Jego miłości i przebaczeniu jesteśmy wolni. Miłość do siebie samego jest bardzo ważna, gdyż uczy nas szacunku do ciała, ducha i przez to do drugiego człowieka. Szanując i kochając siebie, a także akceptując swoje wady, możemy pracować nad sobą. Z tym wiążą się nasze osobiste grzechy, zniewolenia, kompleksy, toksyczne relacje. Bóg jest w stanie nas od tego uwolnić. Podczas wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu każda mogła zawierzyć Bogu swoje zniewolenia i prosić o uzdrowienia ducha. Po wspólnej adoracji, podczas nocnego czuwania każda z nas miała możliwość indywidualnego adorowania Pana Jezusa.
Ostatniego dnia rekolekcji rozważałyśmy wyzwalającą moc Zmartwychwstania. Podczas Wielkiego Postu powinno się pamiętać o tym, że prowadzi on do radosnych świąt Wielkiej Nocy. Nasze postanowienia i umartwienia nie powinny wprawiać nas w smutek, ale powodować uśmiech, gdyż dzięki nim uczymy się panować nad ciałem i duchem. Jako że, była to niedziela, cieszyłyśmy się dniem Pańskim i podczas Mszy Św. w bazylice dziękowałyśmy za przeżyty czas rekolekcji i prosiłyśmy o siłę i wytrwanie w postanowieniach na cały Wielki Post.

Anna Światowska, wędr.

Dodaj komentarz