Jak długo będziesz się zastanawiał?

16Zapraszamy do uczestnictwa w corocznej pielgrzymce wędrowników na Święty Krzyż.

Dla kogo?: Studenci +
Termin: 22-25 września 2011
Zgłoszenia: pawel.lochynski@skauci-europy.pl
Koszt: 130 zł

Dodaj komentarz