III SPOTKANIE FORMACYJNE OGNISKA ŚW. RITY

5Dnia 30 marca br. miało miejsce kolejne spotkanie formacyjne Ogniska św. Rity. Gościem specjalnym był O. Robert Pawlak, który zapoznał nas bliżej z tematyką cnót oraz z pojęciem odpowiedzialności.

III SPOTKANIE FORMACYJNE OGNISKA ŚW. RITY

Dnia 30 marca br. miało miejsce kolejne spotkanie formacyjne Ogniska św. Rity. Gościem specjalnym był O. Robert Pawlak, który zapoznał nas bliżej z tematyką cnót oraz z pojęciem odpowiedzialności.

Już od czasów Platona było znane pojęcie cnoty, jako zamiłowania do dobra, piękna oraz wyrzeczenie się zła i brzydoty tego świata. Cnota jest to szlachetność duszy człowieka, wszystkie jej zalety, które prowadzą do bycia lepszym, w dalszym rozwinięciu tematu, do bycia świętym. Wyróżnia się cnoty teologalne: wiarę, nadzieję i miłość – dane każdemu człowiekowi bez wyjątku przez Boga. Następnie kardynalne, czyli pochodzące z serca: roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i męstwo. Pozostałe cnoty takie jak: czystość, szczerość, ofiarność, dobroć, radość, odpowiedzialność wywodzą się z cnót teologalnych.
Cnota odpowiedzialności, inaczej cnota powinności, była już wymieniana w średniowieczu w kodeksach rycerskich, jako cecha gotowości do poniesienia konsekwencji swoich czynów, podjęcia się służby na rzecz większych celów. Aby odnieść odpowiedzialność do naszego harcerskiego życia, O. Robert wytłumaczył nam znaczenie Księgi Rut. Opowiada ona historię kobiety o imieniu Rut, która po śmierci męża poszła do krainy, gdzie poznała nowego mężczyznę – Booza oraz jedynego i prawdziwego Boga. I tutaj można odnaleźć cnotę odpowiedzialności za siebie, za swoich najbliższych i za wiarę. Rut jest przykładem podejmowania ważnych decyzji oraz brania za nich odpowiedzialności.

Spotkanie zakończyła Msza Św., którą odprawił dla nas O. Robert. Posilone Słowem Bożym, zjednoczone w Komunii z Bogiem, zmęczone ale też umocnione wróciłyśmy do naszych domów, gotowe by ową cnotę odpowiedzialności wcielać w życie każdego dnia.

Anna Światowska sam.

Dodaj komentarz