Ognisko Młodych Przewodniczek – Wrocław

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”
Jan Paweł II

————————–

FORMACJA 

Skauting pozwala na formacje w relacjach:

1.JA-PAN BÓG – naszym narzędziem jest „Godzina Światła”, czyli codzienne rozważanie Pisma Świętego. Jest to osobiste spotkanie z Panem Bogiem, gdy w ciszy i spokoju, po całym dniu smutków i radości staję przed Nim. Ale również inne sposoby modlitwy, np. Jutrznia, Nieszpory, spotkania wspólnotowe w formie wspólnych pielgrzymek, Mszy Św., rekolekcji.

Tą płaszczyznę relacji pogłębiamy również przez osobistą pracę z:

-Kierownikiem Duchowym – to osoba, która pomaga „ naprawić” to wszystko, co przeszkadza w relacji z Panem Bogiem, ale również pomaga zrozumieć wiele kwestii związanych z Twoim rozwojem duchowym.

-Stałym Spowiednikiem – to ksiądz, który dobrze Cię zna i pomaga Ci walczyć z Twoimi grzechami.

2.JA-DRUGI CZŁOWIEK– podczas wspólnego wędrowania, współdziałania osiągamy jeden cel; uczymy się jak jednoczyć wysiłki, jak być z drugim człowiekiem i jak mu pomagać.
Aby być dla innych, trzeba zainwestować w samego siebie – ruch nieustannie inwestuje w młodych ludzi, którzy potem służą młodszym np. jako kadra wychowawcza podczas wyjazdów i spotkań. Młodzi instruktorzy przez minimum rok uczestniczą w programie pogłębionej formacji osobistej oraz w jednym lub dwóch obozach szkoleniowych prowadzonych na wysokim poziomie. Pogłębionej formacji osobistej służą spotkania w grupach, przy wspólnej modlitwie, ale i podczas zabawy, w czasie spotkań indywidualnych z szefową – osobą, która pomaga Ci poznać siebie i stawać się lepszym.
Płaszczyzna ta obejmuje zatem także służbę w różnych ośrodkach, przy rożnych wyjazdach zimowych, wakacyjnych.

3.JA – JA – moja osobista indywidualna formacja.
Naszym narzędziem są Ślady Ognia – rozważanie poszczególnych sfer naszego życia.
Przez rozmowę, przemyślenia, postanowienia staramy się zrozumieć nas samych. Naprawić to, co wymaga naprawienia, rozwijać nasze talenty i dary. To szansa na rozwój każdego z nas.

Jesteśmy ruchem wychowawczym, posługującym się metodą harcerską, opartą na zasadach religii rzymsko-katolickiej oraz uczestniczącym w wielkiej wspólnocie wiary i działania, jaką jest Skauting Europejski.

„Światu (… ) potrzeba Bożych szaleńców, którzy będą szli przez ziemię jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe (… ), którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą”.
Jan Paweł II

MŁODA DROGA
To propozycja dla młodych dziewczyn w wieku powyżej 17 lat.
Każdy człowiek nosi w sobie pragnienie i potrzebę dzielenia się sobą z drugim człowiekiem. Ale aby móc być dla drugiej osoby, trzeba na początku być dla siebie, a w tym pomaga formacja. Polega ona zarówno na formacji we wspólnocie, jak i na formacji indywidualnej, w której pomaga szefowa ogniska. Naszym zadaniem jest wychowywanie młodych przez młodych. Idea dość szalona, ale na własnym przykładzie możemy stwierdzić, iż ona DZIAŁA.

DLACZEGO CZERWONA GAŁĄŹ?

Kolor czerwony to symbol:
• Miłości – służba drugiemu człowiekowi;
• Cierpienia – pokonywanie samego siebie, zmaganie się ze swoimi słabościami, przełamywanie trudności przez pewne wyrzeczenia, przez podejmowanie indywidualnych wyzwań, które pozwalają stawać się lepszym.

http://www.facebook.com/OgniskoMlodychPrzewodniczekWroclaw?fref=ts

 

posty powiązane: (zobacz wszystkie)


     

     

    Dodaj komentarz