8. Gromada Wrocławska

8. Gromada Wrocławska działa przy Parafii NMP Wspomożycielki Wiernych
we Wrocławiu, na Księżu Małym.

Dodaj komentarz