10. Gromada Wrocławska

10. Gromada Wrocławska działa przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Wrocławiu
przy Moście Grunwaldzkim.