3.Szczep Wrocławski bł. Piotra Jerzego Frassatiego

3. Szczep Wrocławski bł. Piotra Jerzego Frassatiego funkcjonuje przy parafii św. Augustyna we Wrocławiu.