• RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

Czuwaj
Drużyna działa na terenie gminy Czernica, Strachocinie i Wojnowie

Serdecznie zapraszamy
Do jednego ze wspaniałych zastępów:
Ryś, Kruk, Wilk, Dzik

Kalendarz:
– Harce Majowe 29.04-2.05
– Obóz Letni 3.07-19.07

-Najbliższa Msza Szczepu – Niedziela Palmowa

Gra:
-Punktacja:
-Zdobycie/posiadanie stopnia (50 pkt)
-Za zrobienie zadania na stopień (2 pkt)
-Zdobycie sprawności (10 pkt)
-Frekwencja na zbiórkach i spotkaniach drużyny (w tym Mszach Szczepu) (2 pkt)
-Za uśmiechnięcie się do drużynowego (1 000 000 pkt) 😀
-Każdy zbiera punkty. Na koniec cyklu są sumowane i podliczane ile punktów przypada na osobe i jest to znaczące (nie tylko to ale w durzej mierze) do wstąrzki honorowej
-Startujemy od 7.04

Ryś Kruk Wilk Dzik
ilość punktów/osobe 17 23 0 15

Kontakt:
drużynowy Michał Szlachetko HO
783315455
michael.szlachetko@gmail.com