1. Drużyna Wrocławska św. Franciszka z Asyżu

1 Drużyna Wrocławska „Ruczaj” działa nieprzerwanie od 1995 roku i jest jedną z najstarszych drużyn w SHK „Zawisza”. Stacjonuje ona przy kościele św. Rodziny we Wrocławiu. W jej skład wchodzą 4 zastępy:

 

ZASTĘP BÓBR

Jeden z najbardziej znanych w naszej organizacji zastępów. Działa od 1996 roku z przerwą 5-letnią (2011-2016). Patron św. Antoni. Osiągnięcia (a ma ich najwięcej z całej drużyny): obóz Kozuby 2002, obóz Rząsiny 2005, WHM 2006, obóz Kliczków 2006, obóz Inowłódz 2007, obóz Mieroszów 2008, 3 HUSARIE (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008). Bezwzględnie należy też wspomnieć o 2 pewnych osobach, które doprowadziły zastęp tak wysoko: Marcin i Michał Kuczaj.

 

ZASTĘP MUFLON

Zastęp powstał w 2003. Działa obecnie w miejscowości św. Katarzyna. Za patrona ma św.Grzegorza I Wielkiego. Zastęp w ostatnich latach przeżywa swój czas świetności co dowodzą wygrane obozy: Błotnica 2012, Suliradzice 2013, EUROJAM 2014, Czarny Dunajec 2017.

 

ZASTĘP JASTRZĄB

Zastęp powstał w 2004, a jego pierwszym zastępowym był Grzesiek Maj. W roku harcerskim 2006-2007 zastęp na czele z Grzegorzem Majem ZDOBYŁ HUSARIĘ. Oprócz tego wygrał parę obozów: Czarna Przemsza 2010, Kliczków 2011. 

 

ZASTĘP SOWA

Zastęp działa od 2008 roku, stacjonuje w Polanicy Zdrój. Przeniósł się do naszej drużyny z 1 Drużyny Polanickiej w 2015 roku i jeszcze w tym samym roku harcerskim wygrał obóz: Rząsiny 2016. Warto by wspomnieć o pewnym rodzeństwie, które uczyniło Sowę znaną wielu: rodzeństwo Broszków.

 

Oprócz zastępów w skład drużyny wchodzi również KRAAL.,

 

Jeśli mieszkasz we Wrocławiu i chcesz przeżyć przygodę życia DOŁĄCZ DO NAS!

 

Dodaj komentarz