Gmina Wrocław wesprze Skautów Europy

Szczęśliwa 14stka! 14 z 47 projektów otrzyma dotacje z Gminy Wrocław w ramach projektu „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji”. W gronie szczęśliwej 14stki znalazł się również nasz projekt „Ja – czyli kto? Druga edycja”. Proponowana kwota dotacji dla naszego projektu na 2011r. stanowi 17000 zł, a na 2012r. 10000 zł.

W konkursie rozpatrywano 42 oferty, a na realizację projektu w ramach ogłoszonego na 2011 r. rok przeznaczono środki finansowe z dotacji w wysokości: 280.000 zł, a na rok 2012 – 200.520 zł. Tylko 14 ofert przeszło ocenę formalną i merytoryczną. Projekt przygotowany przez Skautów Europy:
„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
poprzez alternatywne formy edukacji. Nazwa
własna – „Ja – czyli kto? Druga edycja” znalazł się w gronie szczęśliwej 14stki! Uzyskaliśmy325 punktów na maks. 400, co stanowi 9te miejsce pod względem liczby punktów.
Więcej informacji na stronie:
www.bip.um.wroc.pl

Dodaj komentarz