Eurojam – Wsparli nas

EJ logo Nasze jednostki pozyskały wsparcie: 18 662,35 zł
Darczyńcom serdecznie dziękujemy! 

 Eurojam już za nami! W międzynarodowym zlocie, który trwał od 30 lipca 2014 do 14 sierpnia 2014 udział wzięło ok 10000 harcerek i harcerzy z 20 krajów. Z Polski do Francji pojechało blisko 1500 harcerzy i harcerek, nasze środowisko reprezentowało około 200 skautów i instruktorów.
Całego projektu, który kosztował ok. 230 tys. zł (1150 zł/ os), nie udałoby nam się zrealizować bez Państwa wsparcia. Dlatego składamy wyrazy podziękowania wszystkim, którzy wsparciem finansowym przyczynili się do umożliwienia harcerzom i harcerkom uczestnictwa w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.

Poniżej znajduje się lista osób prywatnych i instytucji, które wsparły ten projekt.

 A. Darowizny przekazane na zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia i wyżywienia oraz wsparcie materialne:

– Rada osiedla Biskupin- Sępolno- Bartoszowice- Dąbie : 1500 zł
– 
Bezglutenowy KIM Ligęza sp.j.- Producent wyrobów bezglutenowych: 50 chlebów

B. Darowizny przekazane przez Instytucje dla harcerzy i harcerek, pełniących służbę instruktorów:  4500 zł

C. Darowizny przekazane przez Rodziców dla harcerzy i harcerek, pełniących służbę instruktorów: 3 380 zł

D. Darowizny przekazane na rzecz jednostek harcerskich (poniżej pełne zestawienie wpłat z podziałem na drużyny) : 6732, 35 zł

E. Darowizny przekazane na rzecz  harcerzy i harcerek z rodzin o trudnej sytuacji materialnej 2 550 zł

 

1. Drużyna Wrocławska [2035 zł]

 • wpłata anonimowa 300 zł (grudzień)
 • Anna i Rafał Kierys 100 zł (grudzień)
 • Andrzej Kuczaj 5 zł (styczeń)
 • Rafał Kierys 100 zł (styczeń)
 • Rafał i Anna Kierys 100 zł (luty)
 • Andrzej Kuczaj 5 zł (luty)
 • Andrzej Kuczaj 5 zł (marzec)
 • anonimowo 300 zł (marzec)
 • Andrzej Kuczaj 5 zł (kwiecień)
 • Andrzej Kuczaj 5 zł (maj)
 • anonimowo 100 zł (czerwiec)
 • Andrzej Kuczaj 10 zł (czerwiec,lipiec)
 • anonimowo 400 zł (czerwiec)
 • na zastęp Orzeł ; anonimowo 600 zł (czerwiec)

 2. Drużyna Wrocławska [2192 zł]

 • Rafał Kierys 50 zł (styczeń)
 • koncert kolęd w Parafi św. Faustyny 1642 zł (styczeń)
 • Rafał i Anna Kierys 50 zł (styczeń)
 • Rafał i Anna Kierys 100 zł (luty)
 • Grzegorz Muchalski 350 zł (maj)

4. Drużyna Wrocławska [440 zł]

 • Andrzej Rybak 50 zł (grudzień)
 • Anna Mika 20 zł (styczeń)
 • Anna Mika 20 zł (luty)
 • Anna Mika 20 zł (marzec)
 • anonimowo 50 zł (luty)
 • anonimowo 50 zł (marzec)
 • Anna Mika 20 zł (kwiecień)
 • Anna Mika 20 zł (maj)
 • anonimowo 50 zł (kwiecień)
 • Anna Mika 40 zł (czerwiec, lipiec)
 • anonimowo 50 zł (maj)
 • anonimowo 50 zł (czerwiec)

5. Drużyna Wrocławska [1710,35 zł]

 • wpłata anonimowa 200 zł (grudzień)
 • Andrzej Kuczaj 5 zł (styczeń)
 • Andrzej Kuczaj 5 zł (luty)
 • Andrzej Kuczaj 5 zł (marzec)
 • Andrzej Kuczaj 5 zł (kwiecień)
 • Sprzedaż palm świątecznych  1475,35 zł (maj)
 • Andrzej Kuczaj 5 zł (maj)
 • Andrzej Kuczaj 10 zł (czerwiec, lipiec)

1. Drużyna Rząsińska [290 zł]

 • Marcin Kuczaj 50 zł (listopad)
 • Paweł Lochyński 10 zł + 10 zł +10 zł(listopad-grudzień)
 • wpłata anonimowa 5 zł (grudzień)
 • Zbigniew Ł. 100 zł (grudzień)
 • Andrzej Kuczaj 50 zł (styczeń)
 • anonimowo 5 zł (styczeń)
 • Paweł Lochyński 10 zł (luty)
 • anonimowo 5 zł (luty)
 • anonimowo 5 zł (marzec)
 • anonimowo 5 zł (kwiecień)
 • anonimowo 5 zł (maj)
 • anonimowo 5 zł (czerwiec)
 • Dariusz Kruk 10 zł (czerwiec)
 • anonimowo 5 zł (lipiec)

Puszcza Dolnośląska [50]

 • Paweł Lochyński 10 zł (marzec)
 • Paweł Lochyński 10 zł (kwiecień)
 • Paweł Lochyński 10 zł (maj)
 • Paweł Lochyński 20 zł (czerwiec, lipiec)

 2. Drużyna Olszyńska [15 zł]

 • anonimowo 10 zł (czerwiec)
 • anonimowo 5 zł (czerwiec)

 

 

 

Dodaj komentarz