Dziękujemy!

W sobotę 20.03 zastępy Kormoran i Muflon z 1. Drużyny Wrocławskiej oraz wilczki z 1. Gromady Wrocławskiej przeprowadziły zbiórkę pieniędzy na dofinansowanie wyjazdów na Wielkie Harce Majowe oraz Wielkie Łowy.

Akcja odbyła się w sklepie Chata Polska przy ul. Jackowskiego w godzinach od 10:00 do 13:00. Harcerze i wilczki pomagali przy kasach w pakowaniu zakupów do reklamówek. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udzielone nam wsparcie. Dziękujemy również Chacie Polskiej za zgodę na przeprowadzenie zbiórki na terenie sklepu.

Dodaj komentarz