Składki 2019

SKŁADKI 2019 – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Jak co roku rozpoczęliśmy nowy rok harcerski, a wraz z nim kolejny rozdział naszej wielkiej skautowej przygody. Działalność oraz rozwój naszej organizacji nie byłyby jednak możliwe bez składek uiszczanych przez naszych członków.Zasady obliczania wysokości składek


System zniżkowy


 • wszystkie osoby, które mają uprawnienia do zniżek muszą być wpisane na jednym formularzu. W przeciwnym wypadku system nie naliczy zniżek lub naliczy je niepoprawnie!
 • skorzystanie ze zniżki jest dobrowolną opcją – jeśli nie stanowi to problemu powinniśmy zapłacić pełną składkę
 • osobie pełnoletniej nie przysługują zniżki i nie wlicza się ona w system zniżkowy. Zawsze płaci pełną kwotę
 • osobie niepełnoletniej, lecz wymagającej ubezpieczenia OC (Wędrownik/Przewodniczka), również nie przysługują zniżki i nie wlicza się ona w system zniżkowy. Zawsze płaci pełną kwotę
 • system zniżkowy można zastosować jedynie w obrębie jednej, najbliższej rodziny

Przewodniczki/Wędrownicy


 • każdy/a Wędrownik/Przewodnczka zobowiązany/a jest do zapłaty pełnej składki – 85zł
 • taka osoba nie jest również brana pod uwagę podczas określania przysługujących/dostępnych zniżek

Wilczki, Harcerze i Harcerki


 • pierwszy Wilczek/Harcerz w rodzinie płaci 85zł
 • drugi Wilczek/Harcerz/Harcerka w rodzinie może skorzystać ze zniżki i zapłacić 45zł, albo zapłacić pełną składkę
 • trzeci Wilczek/Harcerz/Harcerka w rodzinie może skorzystać ze zniżki i zapłacić 25zł, albo zapłacić pełną składkę
 • czwarty Wilczek/Harcerz/Harcerka w rodzinie może skorzystać ze zniżki i może nie płacić składki, albo zapłacić pełną składkę
 • każdy następny Wilczek/Harcerz/Harcerka w rodzinie może skorzystać ze zniżki i może nie płacić składki, albo zapłacić pełną składkę

Przykład obliczenia składki


Członkami stowarzyszenia jestem ja, moja córka (Przewodniczka) oraz moich dwóch synów (Harcerz oraz Wilczek). Chciałbym jednocześnie zapłacić za trójkę dzieci (Wilczków/Harcerzy/Harcerek) mojego znajomego.

 • rodzic jako osoba pełnoletnia płaci pełną składkę
 • córka-przewodniczka jako osoba, która potrzebuje OC, płaci pełną składkę bez względu na wiek
 • pierwszy z synów płaci pełną składkę
 • drugi z synów jest uprawniony do zniżki 40zł. Korzysta z niej i płaci 45zł, albo opłaca pełną składkę

 • pierwsze z dzieci znajomego płaci pełną składkę
 • drugie z dzieci znajomego jest uprawnione do zniżki 40zł. Korzysta z niej i płaci 45zł, albo opłaca pełną składkę
 • trzecie z dzieci znajomego jest uprawnione do zniżki 60zł. Korzysta z niej i płaci 25zł, albo opłaca pełną składkę

Darowizna


Czy możesz wesprzeć dobrowolną darowizną wyjazd instruktorów na międzynarodowy wyjazd formacyjny Euromoot – Włochy 2019?

Koszt uczestnictwa instruktorów (Akele, drużynowe/drużynowi, przyboczne/przyboczni) to 1200-1500 zł/os. W ciągu roku w naszej organizacji pełnią służbę wychowawczą i jako wolontariusze nie otrzymują za to wynagrodzenia. Teraz jako Rodzic masz szansę wesprzeć ich, umożliwić im wyjazd na Euromoot i obniżyć ich koszt uczestnictwa. Czytaj więcej >>>