Plan pielgrzymki do Henrykowa 2018

7.30 – zbiórka:

– kościół św.Faustyny przy ul. Jackowskiego lub

– kościół św. Augustyna przy ul. Sudeckiej

7:45 – zajęcie miejsc w autokarach

8:00 – odjazd autokarów

9:30 – rozpoczęcie pielgrzymowania

13:00 – spotkanie przed wejściem do Sanktuarium

13:15 – uroczyste wejście do Sanktuarium, przygotowanie do Mszy św.; możliwość przystąpienia do spowiedzi

14:00 – Msza św.

15:00 – obiad

16:00 – konferencja dla Rodziców (możliwość skorzystania z opieki nad dziećmi); czas na zajęcia w jednostkach i szczepach

17:30 – Apel kończący pielgrzymkę

18:15 – odjazd autokarów do Wrocławia

19:45 – planowany przyjazd do Wrocławia