Plan pielgrzymki do Henrykowa 2019

Przedpołudnie:

Gałąź żółta:

7.30 – zbiórka:

– kościół św.Faustyny przy ul. Jackowskiego lub

– kościół św. Augustyna przy ul. Sudeckiej

7:45 – zajęcie miejsc w autokarach

8:00 – odjazd autokarów

9:15 – rozpoczęcie pielgrzymowania

 

Gałąź zielona:

Program indywidualnie przygotowany przez szefa jednostki.

 

Popołudniu:

12.00 Wejście do bazyliki, adoracja

12.45 -14.15 obiad: 1 Hufiec przygotowuje posiłki na ogniu w szczepach; 2 Hufiec korzysta z cateringu.

14.15 -15.15 Festiwal ekspresji – wybrane zastępy prezentują scenki ewangelizacyjne; pozostali mają możliwość głosowania na najlepszą scenkę/ w tym samym czasie w bazylice spowiedź.

15.45 Msza

17.00 Apel końcowy