Pielgrzymka Henryków 2018

W dniu 24. marca 2018 zapraszamy do wspólnego uczestnictwa w Pielgrzymce 1. i 2. Hufca

Wrocławskiego z okazji Dnia Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego.

W łączności ze wszystkimi Skautami, tradycyjnie już, będziemy wspólnie pielgrzymować do

Sanktuarium Matki Bożej Języka Polskiego w Henrykowie.

Hasłem, które będzie nam przyświecało, są słowa „Maryja – Oblubienica Ducha Świętego!”. Za przykładem naszej Matki pragniemy powierzać nasze jednostki opiece i prowadzeniu Ducha świętego.

Przejdź do strony informacyjnej

Dodaj komentarz