• RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

Szczep to gromada wilczków (8-12 lat) i drużyna harcerek (13-17 lat). Obecnie gromada liczy 25 wilczków i prowadzona jest przez druhnę Bożenę Żak, drużyna natomiast liczy 24 harcerki w czterech zastępach, a drużynową jest druhna Barbara Wędrychowicz. Szczepową 2. Szczepu Wrocławskiego jest druhna Anna Biskupska.

Zajęcia skautowe dostosowane są do wieku dziecka. Wilczki kierują się Prawem Wilczka, harcerki – Prawem Harcerki. Dla wilczka podstawą jest zabawa, która jest głównym narzędziem pracy, u harcerek są to gra i współzawodnictwo. Kulminacją całorocznej pracy i jednocześnie nagrodą jest obóz letni, który stanowi podsumowanie dotychczasowej działalności, ale przede wszystkim, zarówno dla wilczka jak i dla harcerki, jest największą przygodą i wyzwaniem roku.

Każda zbiórka, każdy wyjazd, każde spotkanie, służba, przeżyta wspólnie Eucharystia stanowią mocny fundament, który buduje każdy młody człowiek. Skauting jest bardzo pomocny w walce z własnym egoizmem, z wadami, barierami, które ciężko jest pokonać samemu. We wspólnocie skautów można poczuć się jak w rodzinie. Skauting to sposób na życie.

Kontakt
Szczepowa
Anna Biskupska wędr.
e-mail: a.izolda@gmail.com

Akela:
Weronika Ładyżyńska wędr.
e-mail: akela2gw@gmail.com

Drużynowa:
Barbara Wędrychowicz wędr.
e-mail: b.wedrychowicz@wp.pl

 

posty powiązane: (zobacz wszystkie)


[catlist id=29 date=yes date_tag=span date_class=lcp_date]