Gra->Dzik

Jan Grozik  Mateusz Zimecki  Ksawery Łakomy  Piotrek Olszewski
Stopień 50
Sprawność
Zadania
Frekfencja 6 2 4 4

66pkt