Obrzęd przyjęcia do gromady – 1GW

Akela: […] Niech wystąpi ten, który ma zostać przyjęty.
Wilczek staje przed Akelą

A: Czego pragniesz?

W: Wstąpić do gromady wilczków.

A: Dlaczego?

W: By zostać wilczkiem i móc stawać się lepszym człowiekiem
na podobieństwo naszego Ojca w niebie.

A: Czy jesteś gotowy aby solidnie pracować,
by przygotować się do obietnicy?

W: Tak.

Duszpasterz udziela błogosławieństwa
Akela nakłada wilczkowi chustę szczepu, po czym wilczek wraca na miejsce

Dodaj komentarz