Autokary

Przejazd na miejsce pielgrzymowania prosimy odbywać z jednostką, z którą Państwo pielgrzymują.
Autokary na Pielgrzymkę będą odjeżdżać z następujących lokacji:

Parafia św. Augustyna
ul. Sudecka 90

♦   3. Gromada Wrocławska
♦   6. Gromada Wrocławska
♦   7. Gromada Wrocławska
♦   8. Gromada Wrocławska
♦   9. Gromada Wrocławska

♦   3. Drużyna Wrocławska
♦   6. Drużyna Wrocławska
 

Parafia św. Faustyny
ul. Jackowskiego 40/42

♦   1. Gromada Wrocławska
♦   2. Gromada Wrocławska
♦   4. Gromada Wrocławska
♦   5. Gromada Wrocławska
♦   10. Gromada Wrocławska
♦   11. Gromada Wrocławska

♦   1. Drużyna Wrocławska
♦   2. Drużyna Wrocławska
♦   4. Drużyna Wrocławska
♦   5. Drużyna Wrocławska
♦   11. Drużyna Wrocławska
♦   13. Drużyna Wrocławska