DMB w Środowisku Dolnośląskim

Wspólne świętowanie Dnia Myśli Braterskiej harcerek i harcerzy z ZHP, ZHR oraz Skautów Europy rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele św. Elżbiety dnia 20 lutego 2010 roku. Skauci wspólnie modlili się o jedność i siły do dalszej pracy.

Doskonałą okazją do lepszego poznania i nawiązania współpracy były wspólne gry, piosenki i zabawy, które odbyły się bezpośrednio po Mszy Świętej. Wraz ze skautami, w uroczysościach wzięli udział członkowie Dolnośląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa, przedstawiciele Policji Wojewódzkiej oraz Urzędu Wojewódzkiego. Takie wspólne obchody Dnia Myśli Braterskiej stają się we wrocławskim środowisku tradycją.

Dodaj komentarz